درباره گروه
در راستاي اعتلاي آموزش عالي و با توجه به پتانسيل بالاي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان) اعم از هيئت علمي متخصص، امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي و فضاي فيزيكي مناسب در پاييز 1391 در خواستي مبني بر تأسيس رشته زيست فناوري پزشكي (بيوتكنولوژي پزشكي) ابتدا به سازمان مركزي و پس از تأييد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال گرديد. در ارديبهشت سال 1392 هيئت تخصصي بورد براي بازديد وارد دانشگاه شدند اما بدلايل تغييرمديريتي در سطح وزارتخانه پرونده به سرانجام نرسيد. سپس با پيگيري هاي مجدد معاونت آموزشي وقت (آقاي دكتر هودجي) از طريق سازمان مركزي و وزارت بهداشت، با بررسي مجدد اين پرونده موافقت گرديد.
در آبان سال 1395 نمايندگاني از هيئت تخصصي بورد آقايان دكتر نصرت اله ضرغامي و دكتر مسعود سعيدي جم براي بازديد در دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان ( خوراسگان) حضور بهم رساندند. درهمين راستا جلسه اي با حضور اعضاي هيئت علمي مرتبط با رشته درخواستي از جمله آقايان دكترقدوسي، دكترمصري پور، دكتر اقبال سعيد، دكتر مدرسي و خانم ها دكتر طهمورث پور، دكتر استاد شريف و ساير همكاران تشكيل گرديد. در اين جلسه پس از معرفي هريك از اعضا، نقطه نظراتي از سوي اعضاي هيئت بورد مطرح شد. سپس از تجهيزات آزمايشگاهي، فضاهاي آموزشي، كتابخانه ها و ساير امكانات دانشگاه بازديد بعمل آمد. در پايان هم جلسه ي نهايي با حضور اعضاي محترم بورد، معاون آموزشي وقت، معاونت علوم پزشكي و تعدادي از اعضاي هيئت علمي در محل معاونت آموزشي تشكيل گرديد و مقرر گرديد مشكلات مطرح شده بر طرف و گزارش آن به وزارتخانه ارسال گردد.
در ارديبهشت سال 1396 ،با هماهنگي هاي بعمل آمده مجدداً اعضاي محترم هيئت تخصصي بورد آقايان دكتر نصرت اله ضرغامي و دكتر مسعود سعيدي جم وارد دانشگاه شدند و جلسه اي باحضور ايشان، آقايان دكتر قدوسي، دكتر هودجي، دكترمصري پور و دكتر اقبال سعيد و خانم ها دكتر طهمورث پور و دكتر استاد شريف در محل گروه زيست فناوري پزشكي تشكيل گرديد. مجددا مواردي ذكر شد كه در همان جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برطرف گرديد. هسته اصلي گروه شكل گرفت. امكانات آموزشي و پژوهشي دانشگاه در ارتباط با اين رشته نيز مورد بازديد نهايي قرار گرفت. در پايان، اعضاي محترم هيئت تخصصي بورد با ثبت تغييرات اعمال شده از سوي دانشگاه و نقاط قوت آن خاطر نشان كردند كه از تصويب اين رشته در وزارت بهداشت از دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان حمايت لازم را خواهند داشت. پس ازآن، با انجام مكاتبات و تشكيل جلساتي در وزارت بهداشت سرانجام در تاريخ 28/4/96 با اخذ دانشجو در رشته زيست فناوري پزشكي در آن دانشگاه موافقت گرديد. در مهر ماه سال 1396، اولين ورودي دانشجويان (2نفر) در رشته مذكور در دانشگاه ثبت نام گرديدند. سپس مجوز مربوطه در تاريخ 12/3/97 تمديد شد و دانشجويان ورودي دوم (3نفر)، درمهر97 ثبت نام نموده و هم اكنون در اين رشته آموزشي مشغول تحصيل مي باشند.

۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ مرداد
بازدید علمی
گروه" آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان
Powered by DorsaPortal