اطلاعیه ها
ژورنال كلاب
........................................................................................................

با توجه به پيشرفت‌هاي مهم زيستي طي دهۀ نود ميلادي در راستاي دستيابي به حيوانات شبيه‌سازي‌شده و سلول‌هاي بنيادي، باورهاي مهمي در گسترش سطح توقعات علمي، باليني و تجربي نسبت به علم زيست‌فناوري پزشكي به وجود آمد. در همين ارتباط، اتمام پروژۀ ژنوم انسان در سال 2000 ميلادي نيز از مهم‌ترين دستاوردهاي مهم اين رشته بوده كه با توجه به كاربردهاي مهم آن، مي‌توان نتايج آن را در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري به‌عنوان نقطۀ عطفي در پيشينۀ علمي و كاربردي اين رشته به‌حساب آورد. هم‌اكنون اين رشته در دانشگاه‌هاي بزرگ اروپا (منچستر و كارولينسكا) و آمريكا (ازجمله استنفورد و ساندياگو) ارائه مي‌شود.
علم بيوتكنولوژي از جمله علومي است كه در چند سال اخير با پيشرفت هاي مداوم مواجه بوده است . رشته بيوتكنولوژي به كاربرد روشهاي علمي و فني در توليد و يا تبديل بعضي مواد به كمك عوامل بيولوژيك (ميكروارگانيسمها، ياخته‌هاي گياهي و جانوري و آنزيمها و… ) براي توليد كالا و خدمات در كشاورزي، صنايع غذايي، دارويي، پزشكي و ساير صنايع مي پردازد.
كاربرد زيست فناوري در زمينه علوم پزشكي و دارويي، موضوعات بسيار گسترده‌اي مانند ابداع روش‌هاي كاملاً جديد براي “تشخيص مولكولي مكانيسم‌هاي بيماري‌زايي و گشايش سرفصل جديدي به نام پزشكي مولكولي”، “امكان تشخيص پيش از تولد بيماري‌ها و پس از آن”، “ژن‌‌درماني و كنار گذاشتن (نسبي) برخورد معلولي با بيمار و بيماري”، “توليد داروها و واكسن‌هاي نوتركيب و جديد”، “ساخت كيت‌هاي تشخيصي”، “ايجاد ميكروارگانيسم‌هاي دستكاري شده براي كاربردهاي خاص”، “توليد پادتن‌هاي تك‌دودماني (منوكلونال)” و غيره را در بر مي‌گيرد.
 
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ مرداد
بازدید علمی
گروه" آموزشی بیوتکنولوژی پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان -خوراسگان
Powered by DorsaPortal